CÀI ĐẶT HẠN MỨC TIỀN ỨNG MANG THEO VÀ MỨC ĐỘ ƯU TIÊN CHUYỂN ĐƠN

Cài đặt hạn mức tiền ứng chính xác giúp HeyU chuyển giao những đơn hàng với mức COD phù hợp cho Đối tác Tài xế, từ đó tăng hiệu suất nhận đơn trong ngày.

Để thuận tiện – chính xác trong việc chuyển đơn hàng (có COD) tới đúng Đối tác Tài xế, giảm thời gian chờ đợi, tăng tỷ lệ được nhận nhiều đơn hàng hơn, HeyU đã cho ra mắt chức năng “Cài đặt mức tiền ứng Tài xế mang theo”.

1. Chức năng “Cài đặt mức tiền ứng Tài xế mang theo”

Chức năng này cho phép Đối tác Tài xế nhập đúng số tiền mang theo khi tham gia nhận đơn và sẵn sàng tạm ứng trước cho đơn hàng. Từ đó, HeyU sẽ dựa trên mức tiền ứng đã nhập trước này để chuyển giao những đơn hàng có mức COD phù hợp cho Đối tác Tài xế.

Chức năng Cài đặt mức tiền ứng được hiển thị tại Màn Hình Chính ngay khi Đối tác Tài xế khởi động lại ứng dụng hoặc cập nhật thay đổi bằng cách:

📌 Bước 1: Tại trang chủ:

  • Cách 1: Truy cập mục “Dịch vụ”. 

  • Cách 2: Truy cập mục Tài khoản -> Cài đặt.

📌 Bước 2: Tại mục “Số tiền ứng mang theo” chọn “Thay đổi” để tiến hành cập nhật mức tiền ứng mới.

📌 Bước 3: Đối tác Tài xế tự nhập số tiền sẵn sàng có thể ứng cho các đơn hàng. Sau đó bấm “Xác nhận”.

🔔 Lưu ý: Đối tác Tài xế cần nhập đúng số tiền mang theo để HeyU chuyển giao đơn hàng COD phù hợp với bạn. Nếu nhập số tiền lớn hơn số tiền mang theo sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ % bỏ trôi đơn hàng và mức độ ưu tiên được chuyển đơn từ HeyU

2. Tỷ lệ xác nhận/ bỏ trôi đơn hàng và mức độ ưu tiên chuyển đơn hàng.

🔥 Tỷ lệ xác nhận đơn là chỉ số thể hiện năng suất chấp nhận đơn và hoàn thành của Đối tác Tài xế.

🔥 Ngược lại, Tỷ lệ bỏ trôi được tính toán dựa trên hành vi bỏ qua/bỏ trôi đơn hàng của Đối tác Tài xế.

(Các trường hợp bỏ trôi bao gồm: Ấn nút Bỏ qua đơn hàng, ấn nút (X) để tắt đơn hàng, để trôi hết 20s xác nhận đơn hay tắt/thoát khỏi ứng dụng).

Trong đó:

   Điểm xác nhận = Tổng số đơn thành công x 3

   Điểm bỏ trôi = Tổng số đơn bỏ trôi x 1

   Tổng điểm = Điểm xác nhận + Điểm bỏ trôi

Ví dụ:

Đối tác Tài xế được hệ thống đề xuất 4 đơn hàng, trong đó có xác nhận 3 đơn, bỏ qua 1 đơn:

  • Điểm xác nhận = 3 x 3 = 9 điểm
  • Điểm bỏ trôi = 1 điểm
  • Tổng điểm = 9 + 1 = 10 điểm

Khi đó:

  • Tỷ lệ xác nhận = (9/10)x100% = 90%
  • Tỷ lệ bỏ trôi = (1/10)x100% = 10%

🔔 Lưu ý: Tỷ lệ xác nhận / bỏ trôi chỉ được tính toán áp dụng với các đơn xác thực dấu xanh, không áp dụng với đơn chưa xác thực dấu đỏ và dấu tím.

HeyU sẽ dựa vào tỷ lệ bỏ trôi theo tuần là căn cứ để hệ thống ưu tiên chuyển giao đơn hàng cho các Đối tác Tài xế. Cụ thể, trong cùng một thời điểm –  một vị trí đơn hàng đang tìm kiếm, hệ thống sẽ căn cứ vào vị trí của Đối tác Tài xế gần nhất cùng với tỷ lệ bỏ trôi thấp nhất để chuyển giao đơn hàng.

📌 Tỷ lệ bỏ trôi sẽ được làm mới vào 00:00 ngày thứ 2 hàng tuần. Đối tác Tài xế có thể theo dõi Tỷ lệ xác nhận/ bỏ trôi đơn tại mục “Tài khoản”.

Tỷ lệ xác nhận/bỏ trôi đơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc HeyU ưu tiên chuyển giao đơn hàng cho Đối tác Tài xế. Tỷ lệ xác nhận đơn càng cao thì mức độ ưu tiên được hệ thống chuyển giao nhiều đơn hàng càng tăng lên.

🔔 Do đó, Đối tác Tài xế cần lưu ý khi tham gia nhận đơn:

  • Nhập đúng số tiền sẵn sàng ứng tại mục “Nhập số tiền ứng mang theo” để HeyU chỉ chuyển những đơn hàng phù hợp cho Đối tác Tài xế.
  • Ưu tiên nhận nhiều đơn hàng HeyU chuyển giao để giữ tỷ lệ bỏ trôi thấp.
  • Bật Trực tuyến khi Đối tác Tài xế sẵn sàng nhận đơn và Ngoại tuyến khi nghỉ ngơi để tránh bỏ trôi đơn hàng.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Đối tác Tài xế vui lòng liên hệ Hotline hoặc Gửi phản hồi để được HeyU hỗ trợ.

Trân trọng!

HeyU team.

 

 

Có thể bạn cũng quan tâm