Lợi ích mà gian hàng TickBox đem lại cho bạn

Tại sao nhà hàng đánh giá 5* nền tảng TickBox

1. HeyU phát triển bền vững

HeyU đang phát triển mạnh mẽ, cung cấp dịch vụ tại 11 thành phố với 13 chi nhánh và tiềm năng vươn xa.

2. Đơn giản hóa quản lý chương trình khuyến mại

Tạo chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng của bạn và dễ dàng kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.

3. Quản trị bán hàng hiệu quả

Giao diện quản lý sản phẩm, doanh thu rõ ràng, cho phép phân quyền quản lý cho nhân viên và quản lý từ xa.

4. HeyU luôn hỗ trợ kịp thời

HeyU tặng khuyến mại cho khách mua hàng của bạn, trợ giúp tận tình mọi vấn đề của nhà hàng.

5. Hợp tác vì lợi ích chung

Giúp bạn mở gian hàng & tiếp cận khách hàng trong thành phố miễn phí, cho phép khách hàng tìm kiếm nhà hàng và đặt hàng trực tuyến. Nhà hàng chỉ chi trả chiết khấu khi bán được hàng.

Lợi ích mà gian hàng TickBox đem lại cho bạn

Tại sao nhà hàng đánh giá 5* nền tảng TickBox

1. HeyU phát triển bền vững

HeyU đang phát triển mạnh mẽ, cung cấp dịch vụ tại 11 thành phố với 13 chi nhánh và tiềm năng vươn xa.

2. Đơn giản hóa quản lý chương trình khuyến mại

Tạo chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng của bạn và dễ dàng kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.

3. Quản trị bán hàng hiệu quả

Giao diện quản lý sản phẩm, doanh thu rõ ràng, cho phép phân quyền quản lý cho nhân viên và quản lý từ xa.

4. HeyU luôn hỗ trợ kịp thời

HeyU tặng khuyến mại cho khách mua hàng của bạn, trợ giúp tận tình mọi vấn đề của nhà hàng.

5. Hợp tác vì lợi ích chung

Giúp bạn mở gian hàng & tiếp cận khách hàng trong thành phố miễn phí, cho phép khách hàng tìm kiếm nhà hàng và đặt hàng trực tuyến. Nhà hàng chỉ chi trả chiết khấu khi bán được hàng.