THỦ TỤC XUẤT HÓA ĐƠN GTGT

Hiện nay HeyU đã có thể xuất hóa đơn V.A.T cho các khách hàng sử dụng dịch vụ trên ứng dụng. Để xuất hóa đơn, chúng tôi cần bạn cung cấp các thông tin sau:

1. Tên doanh nghiệp trong ĐKKD

2. Mã số thuế

3. Địa chỉ trong ĐKKD

4. Tên người đại diện doanh nghiệp

5. Tất cả các số điện thoại đăng ký sử dụng ứng dụng HeyU 

6. Email nhận hóa đơn điện tử

7. Địa chỉ nhận hoá đơn nếu khác trong ĐKKD

Cuối cùng, bạn chỉ cần gửi email có nội dung bao gồm những thông tin bên trên qua địa chỉ hòm thư của HeyU là: ketoan@sanship.vn. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất để hoàn thành thủ tục xuất hóa đơn V.A.T cho bạn.

HeyU team,

Trân trọng!

 

Có thể bạn cũng quan tâm