QUY ĐỊNH VỀ MỨC ỨNG COD

Tiền ứng COD là khoản tiền mà Đối tác Tài xế sẽ ứng trước cho Người tạo đơn khi đến lấy hàng và sau đó nhận lại khoản tiền này cùng phí ship cho đơn hàng từ Người nhận đơn.

Mức ứng COD được HeyU quy định đối với Tài xế HeyU áp dụng cho từng khu vực khác nhau: 

(*) – Nhóm khu vực I: Bao gồm các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Khánh Hòa.

(**) – Nhóm khu vực II: Bao gồm các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định.

📌 Với nhóm khu vực I(*), mức tiền ứng tối đa là 5.000.000đ.

📌 Với nhóm khu vực II(**), mức tiền ứng tối đa là 3.000.000đ.

Mức tiền ứng theo quy định tương ứng với mức đền bù khi xảy ra sự cố với đơn hàng, cụ thể:

Đền bù 100% giá trị, mức hỗ trợ và đền bù không quá 5.000.000 VND áp dụng với đơn hàng thuộc các Khu vực I(*), tối đa 3.000.000 VND áp dụng với đơn hàng thuộc các Khu vực II(**) cho mỗi một đơn hàng dấu xanh.

🔔 Lưu ý: HeyU chỉ có trách nhiệm đền bù dựa trên giá trị “Tiền ứng” hiển thị tại mỗi đơn hàng, mọi thỏa thuận tại phần Ghi chú hoặc thỏa thuận riêng giữa shop và Đối tác Tài xế không thông qua HeyU sẽ không được đền bù.

Do đó, kính mong Đối tác Tài xế ghi nhớ mức tiền ứng cho phép ở từng khu vực và chú ý hơn với những đơn hàng vượt mức ứng quy định.

Trân trọng!

HeyU team.

Có thể bạn cũng quan tâm