CẢNH BÁO THỜI GIAN GIAO – NHẬN ĐƠN

Nhằm đảm bảo thời gian giao – nhận hàng đúng quy định, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng – yếu tố cốt lõi để mang lại nhiều đơn và thu nhập cho Đối tác Tài xế, HeyU cho ra mắt tính năng “Cảnh báo thời gian giao – nhận đơn”. Cụ thể:

HeyU sẽ hiển thị nhắc nhở, cảnh báo mốc thời gian Đối tác Tài xế cần phải hoàn thành đơn tại từng trạng thái của đơn hàng (Lấy hàng, Giao hàng).

Hình ảnh minh họa: Cảnh báo Đối tác Tài xế phải đến lấy hàng trước 11:31 và hoàn thành đơn hàng trước 12:31, dấu chấm than đỏ nhắc nhở đã quá thời gian quy định.

1. Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh

📌 Thời gian lấy hàng: 15 phút (kể từ lúc bấm chấp nhận đơn hàng).

📌 Thời gian giao hàng tính từ lúc nhận đơn hàng:

 • Đơn Nhanh
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 30 đến 60 phút
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6 phút/1km cộng thêm
  • Đối với đơn hàng nhiều điểm giao: +15 phút/ 1 điểm giao thêm
 • Đơn Tiết kiệm: 
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 120 phút
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6 phút/1km cộng thêm
  • Đối với đơn hàng nhiều điểm giao: +15 phút/ 1 điểm giao thêm
 • Hoả tốc, Hoả tốc đồ ăn, Mua hộ, Lấy hộ, Siêu thị, Mua hộ đồ ăn: 
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 15 phút đến 45 phút.
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6 phút/1km cộng thêm

2. Tỉnh/ Thành Phố khác

📌 Thời gian lấy hàng (kể từ lúc bấm chấp nhận đơn hàng): 

 • 15 phút đối với đơn Mua hộ đồ ăn.
 • 10 phút đối với các đơn còn lại.

📌 Thời gian giao hàng tính từ lúc nhận đơn hàng:

Hải Phòng, Đà Nẵng:

 • Đơn hàng Nhanh: 
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 15 đến 45 phút
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6 phút/1km cộng thêm
  • Đối với đơn hàng nhiều điểm giao: +15 phút/ 1 điểm giao thêm
 • Đơn Tiết kiệm:
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 30 đến 60 phút
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6 phút/1km cộng thêm
  • Đối với đơn hàng nhiều điểm giao: +15 phút/ 1 điểm giao thêm
 • Hoả tốc, Hoả tốc đồ ăn, Mua hộ, Lấy hộ, Siêu thị, Mua hộ đồ ăn: 
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 10 phút đến 30 phút.
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6 phút/1km cộng thêm

Hải Dương, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Cần Thơ:

 • Đơn Tiết kiệm: 
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 15 phút 45 phút
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6phút/1km cộng thêm
  • Đối với đơn hàng nhiều điểm giao: +15 phút/ 1 điểm giao thêm
 • Hoả tốc, Hoả tốc đồ ăn, Mua hộ, Lấy hộ, Siêu thị, Mua hộ đồ ăn: 
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 10 phút đến 30 phút.
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6 phút/1km cộng thêm 

Bắc Ninh:

 • Đơn Tiết kiệm: 
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 40 phút 60 phút
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6 phút/1km cộng thêm
  • Đối với đơn hàng nhiều điểm giao: +15 phút/ 1 điểm giao thêm
 • Đơn Nhanh:
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 15 phút 45 phút
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6 phút/1km cộng thêm
  • Đối với đơn hàng nhiều điểm giao: +15 phút/ 1 điểm giao thêm
 • Hoả tốc, Hoả tốc đồ ăn, Mua hộ, Lấy hộ, Siêu thị, Mua hộ đồ ăn: 
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 10 phút đến 30 phút.
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6 phút/1km cộng thêm

Nha Trang

 • Đơn hàng Nhanh: 
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng tối đa 30 phút
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6phút/1km cộng thêm
  • Đối với đơn hàng nhiều điểm giao: +15 phút/ 1 điểm giao thêm
 •  Mua hộ, Lấy hộ, Siêu thị, Mua hộ đồ ăn: 
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 10 phút đến 30 phút.
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6phút/1km cộng thêm

Nam Định

 • Đơn Tiết kiệm: Trong 30 phút 60 phút
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 30 phút 60 phút
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6phút/1km cộng thêm
  • Đối với đơn hàng nhiều điểm giao: +15 phút/ 1 điểm giao thêm
 • Hoả tốc, Hoả tốc đồ ăn, Mua hộ, Lấy hộ, Siêu thị, Mua hộ đồ ăn: 10 phút đến 20 phút.
  • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 10 phút đến 20 phút.
  • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6phút/1km cộng thêm 

Lào Cai

 • Đối với đơn hàng dưới 6KM: giao hàng trong 10 phút đến 20 phút.
 • Đối với đơn hàng trên 6KM: + 6phút/1km cộng thêm 
 • Đối với đơn hàng nhiều điểm giao: +15 phút/ 1 điểm giao thêm

Hoàn tất đơn hàng, Đối tác Tài xế có thể kiểm tra thời gian nhận và giao trong mục chi tiết đơn hàng được hiển thị như ảnh phía dưới:

HeyU sẽ căn cứ vào số lần đúng giờ, trễ giờ đối với mỗi đơn hàng là thang điểm để chấm điểm Đối tác Tài xế, phân loại ưu tiên phân phối các đơn hàng tiếp theo. Do đó, kính mong Đối tác Tài xế lưu ý thực hiện tốt quy định của công ty, cùng đồng hành & phát triển.

🔔 Lưu ý: Đối tác Tài xế cần cập nhật ứng dụng Tài xế HeyU phiên bản mới nhất để sử dụng tính năng này.

Trân trọng!

HeyU team.

 

Có thể bạn cũng quan tâm