Điều khoản & chính sách về dữ liệu cá nhân app tickbox + Tài xế

THÔNG BÁO BẢO MẬT

I. GIỚI THIỆU

Thông Báo Bảo Mật dưới đây mô tả cách thức Công Ty Cổ phần Công nghệ HeyU Việt Nam (HeyU Viet Nam Technology Joint Stock Company) và/hoặc các Bên Liên Kết của HeyU, các công ty con, pháp nhân cùng chịu chung sự kiểm soát ( sau đây gọi chung là “HeyU”, “chúng tôi“), thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý, lưu, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn. Thông Báo Bảo Mật này áp dụng cho tất cả Người Dùng các Ứng Dụng di động, các trang web của chúng tôi (tương ứng là “Ứng Dụng”  và “ Trang web ”), cũng như các sản phẩm, tính năng và dịch vụ khác trên toàn cầu do HeyU vận hành (gọi chung là “Dịch vụ”).
Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho người tiêu dùng, đại lý, nhà cung cấp và đối tác của chúng tôi (chẳng hạn như đối tác tài xế, đối tác nhà hàng) (gọi chung là “bạn“ của bạn“).

Bằng việc chấp nhận Thông Báo Bảo Mật, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ Thông Báo Bảo Mật này và bạn chấp thuận tất cả các điều khoản này. Cụ thể là bạn đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao hoặc xử lý bằng cách khác Thông Tin Cá Nhân của bạn phù hợp với Thông Báo Bảo Mật này.
II. Dữ liệu cá nhân
“ Dữ liệu Cá nhân ” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó có thể nhận dạng bạn. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết ngân hàng và thẻ tín dụng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin xe cộ và bảo hiểm, thông tin việc làm và thông tin tài chính.Chúng tôi thường thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo Thông báo về quyền riêng tư này với sự đồng ý của bạn hoặc tuân thủ luật hiện hành, chẳng hạn như khi:

 • chúng tôi buộc phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý;
 • chúng tôi buộc phải ký kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn; và/hoặc
 • vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các mục đích được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này.
 1. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp) Dữ liệu cá nhân về bạn theo những cách được liệt kê bên dưới:

Bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi

 • Khi bạn hoàn thành hồ sơ người dùng hoặc biểu mẫu đăng ký (chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ của bạn và thông tin nhận dạng khác nếu cần);
 • Khi bạn cung cấp thông tin để đánh giá khả năng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ của bạn với tư cách là đối tác tài xế HeyU hoặc đối tác giao hàng (chẳng hạn như thông tin giấy phép lái xe, thông tin phương tiện,..);
 • Khi bạn tương tác với các trang mạng xã hội của chúng tôi (chẳng hạn như ID tài khoản mạng xã hội, ảnh hồ sơ của bạn và bất kỳ dữ liệu công khai nào khác);
 • Khi bạn tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (chẳng hạn như hình ảnh, âm thanh hoặc video bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
 • Khi bạn xác minh danh tính của bạn thông qua nhiều phương tiện khác nhau (chẳng hạn như đăng nhập vào mạng xã hội, gửi ảnh selfie hoặc thông tin thẻ thanh toán được xác minh độc lập);
 • Khi bạn điền thông tin nhân khẩu học vào các cuộc khảo sát (chẳng hạn như tuổi, giới tính và các thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, thông tin nghề nghiệp và thu nhập); Và
 • Bạn đồng ý tham gia chuyến đi với các tính năng ghi âm và/hoặc quay video trên xe.

Khi Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Dữ liệu cá nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường hoặc việc sử dụng Ứng dụng, Trang web và Dịch vụ của chúng tôi như:

 • thông tin vị trí của bạn;
 • phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
 • thông tin giao dịch (chẳng hạn như phương thức thanh toán);
 • thông tin về cách bạn tương tác với Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các tính năng được sử dụng và nội dung đã xem);
 • thông tin thiết bị (chẳng hạn như kiểu phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP), tên và phiên bản tệp và ứng dụng, vị trí GPS, số IMEI và số nhận dạng quảng cáo hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cho biết việc sửa đổi thiết bị hoặc ứng dụng);
 • dữ liệu cá nhân bạn nhập vào tin nhắn khi sử dụng các tính năng liên lạc trong ứng dụng của chúng tôi; Và
 • dữ liệu cá nhân có thể được thu thập thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, đại lý, đối tác của chúng tôi, bản ghi âm và/hoặc video tương tác trên ứng dụng (chẳng hạn như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai và siêu dữ liệu liên quan của nó).

Xin lưu ý rằng một số đối tác của HeyU có thể cài đặt các ứng dụng hoặc thiết bị cá nhân trên xe của họ cho mục đích riêng của họ, điều này có thể dẫn đến việc Dữ liệu Cá nhân của bạn bị họ thu thập trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Hoạt động này không được HeyU xác nhận hay cấm và việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân thu được từ các ứng dụng hoặc thiết bị cá nhân trên xe là trách nhiệm của đối tác liên quan. Vui lòng kiểm tra với đối tác liên quan nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc họ sử dụng các ứng dụng hoặc thiết bị cá nhân trên xe.

Từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác của bạn nếu cần từ các nguồn khác. Những nguồn như vậy bao gồm:

 • chương trình giới thiệu;
 • các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như đối tác nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đối tác gọi xe và đối tác vận tải;
 • nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
 • văn phòng tín dụng, cơ quan chấm điểm tín dụng thay thế và bất kỳ tổ chức báo cáo tín dụng nào khác;
 • nguồn dữ liệu chính phủ hoặc công khai;
 • khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên hệ khẩn cấp;
 • khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người nhận hoặc người thụ hưởng bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào của chúng tôi;
 • khi bạn sử dụng tính năng trò chuyện trong ứng dụng của chúng tôi; Và
 • nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.

 Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể có tính chất nhạy cảm. Điều này có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân liên quan đến chủng tộc, thông tin ID quốc gia, tín ngưỡng tôn giáo, thông tin cơ bản (bao gồm hồ sơ tài chính và tội phạm, nếu được pháp luật cho phép), dữ liệu sức khỏe, khuyết tật, tình trạng hôn nhân và dữ liệu sinh trắc học, nếu có. Chúng tôi chỉ thu thập Dữ liệu cá nhân nhạy cảm khi có sự đồng ý của bạn và/hoặc tuân thủ nghiêm ngặt luật hiện hành. Trong trường hợp bạn được yêu cầu cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào cho chúng tôi vì bất kỳ Mục đích nào có thể chứa Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm đó (không bắt buộc cho Mục đích đó), bạn đồng ý biên tập lại Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm đó trước khi cung cấp tài liệu hoặc thông tin đó cho chúng tôi.

Khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác (chẳng hạn như vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ: bạn có thể thêm họ làm người liên hệ khẩn cấp khi bạn sử dụng tính năng trò chuyện trong ứng dụng hoặc khi bạn thêm họ làm người nhận hoặc người thụ hưởng bất kỳ hoạt động sử dụng Dịch vụ nào của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của họ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của họ để Dữ liệu cá nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này.

Dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên

Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên dưới sự chăm sóc của bạn gửi Dữ liệu Cá nhân cho HeyU. Trong trường hợp Dữ liệu cá nhân đó của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho HeyU, bạn đồng ý với việc xử lý Dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên, đồng thời chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Thông báo này cũng như chịu trách nhiệm về hành động của mình.

III. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

HeyU có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong danh sách bên dưới. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng HeyU với nhiều tư cách khác nhau (ví dụ: nếu bạn sử dụng nhiều Dịch vụ của HeyU hoặc nếu bạn vừa là đối tác tài xế/đối tác nhà hàng vừa là người tiêu dùng), chúng tôi có thể liên kết Dữ liệu Cá nhân được thu thập giữa các tư cách khác nhau của bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn. việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục đích được mô tả bên dưới:      

Cung cấp dịch vụ và tính năng

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng dụng, Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để:

 • thu hút bạn, cung cấp cho bạn Dịch vụ trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;
 • tạo, quản lý và cập nhật tài khoản của bạn;
 • xử lý, quản lý hoặc xác minh khả năng đủ điều kiện của bạn để sử dụng hoặc áp dụng Dịch vụ, khuyến mãi, phần thưởng và đăng ký với HeyU;
 • tiến hành kiểm tra thẩm định và đánh giá/phân tích rủi ro;
 • xác minh danh tính và tuổi của bạn (nếu cần thiết);
 • xác nhận chuyến đi của bạn và xử lý các khoản thanh toán;
 • đề nghị, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
 • theo dõi tiến trình chuyến đi của bạn và phát hiện những thay đổi bất thường trong chuyến đi;
 • cá nhân hóa trải nghiệm Ứng dụng của bạn (chẳng hạn như đề xuất các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với bạn, xác định sở thích của bạn hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với HeyU);
 • giúp trải nghiệm của bạn liền mạch hơn, chẳng hạn như tự động điền thông tin đăng ký của bạn (chẳng hạn như tên hoặc số điện thoại của bạn) từ Dịch vụ này sang Dịch vụ khác hoặc khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi;
 • thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khắc phục lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích, thử nghiệm và nghiên cứu dữ liệu, theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ và mọi cơ sở hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch vụ;
 • cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;
 • mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi;
 • cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực đội xe; Và
 • thực hiện các dịch vụ cho bạn với tư cách là bên xử lý dữ liệu, trong đó bạn đã đồng ý với bên kiểm soát dữ liệu (tức là tổ chức mà bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ đó và HeyU đang cung cấp dịch vụ thay mặt cho ai) để các dịch vụ đó được cung cấp.

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo sự an toàn và bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi và tất cả người dùng. Điều nay bao gồm:

 • sàng lọc đối tác tài xế và giao hàng trước khi cho phép họ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
 • cung cấp phản hồi được cá nhân hóa cho các đối tác lái xe;
 • xác minh danh tính của bạn khi đăng nhập vào các ứng dụng của HeyU;
 • sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ liệu cá nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;
 • chia sẻ thông tin chi tiết và vị trí của tài xế và hành khách đối tác tài xế khi tính năng Chia sẻ chuyến đi được kích hoạt; Và
 • giám sát việc tuân thủ các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.

Hỗ trợ người dùng

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ người dùng:

 • điều tra và giải quyết các mối quan ngại;
 • theo dõi và cải thiện phản hồi hỗ trợ người dùng của chúng tôi;
 • trả lời các câu hỏi, nhận xét và phản hồi; Và
 • thông báo cho bạn về các bước được thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ người dùng.

Nghiên cứu và phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và nâng cao tính an toàn và bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời tạo điều kiện phát triển các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích pháp lý, chẳng hạn như để điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp, phát hiện/ngăn chặn/truy tố tội phạm hoặc theo sự cho phép hoặc yêu cầu của luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi được các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan pháp lý, quản lý, chính phủ hoặc cơ quan nào khác ở địa phương hoặc nước ngoài yêu cầu, tư vấn, đề xuất hoặc yêu cầu làm như vậy.

Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để:

 • tuân thủ lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, chính phủ hoặc quy định khác;
 • thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; Và
 • bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp.

Tiếp thị và khuyến mãi

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ tùy chỉnh (có thể được quan tâm hoặc liên quan dựa trên hồ sơ của bạn) hoặc các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi của đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của HeyU. Ví dụ: chúng tôi có thể:

 • gửi cho bạn những ưu đãi đặc biệt mà bạn có thể quan tâm hoặc phù hợp với tất cả các dịch vụ của HeyU;
 • gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư từ, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; Và
 • thông báo, mời và quản lý việc bạn tham gia vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thông báo hoạt động tiếp thị đó cho bạn bằng nhiều phương tiện khác nhau, nếu có (bao gồm qua SMS, ứng dụng trò chuyện), thông báo đẩy, cuộc gọi và qua email.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị như vậy, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong cài đặt Ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng mặc dù bạn có thể từ chối nhận các thông tin tiếp thị hoặc khuyến mãi, HeyU vẫn có thể gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ (chẳng hạn như thông tin về giao dịch, phần thưởng của bạn, v.v.).

Nội dung do người dùng xuất bản

Nếu bạn đăng nội dung (chẳng hạn như đánh giá hoặc nhận xét) trên nền tảng của HeyU, nội dung đó sẽ được hiển thị công khai cùng với dữ liệu cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên hồ sơ, ảnh đã tải lên) và các thông tin khác mà bạn chọn đưa vào nội dung của mình.

IV. CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với nhiều bên khác nhau vì Mục đích. Các bên này bao gồm:

Người dùng khác

Ví dụ: 

 • Nếu bạn là hành khách của các đối tác tài xế, chúng tôi có thể chia sẻ tên người dùng, địa điểm đón và trả khách của bạn với đối tác tài xế của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu Dịch vụ của bạn;
 • Nếu bạn là đối tác Nhà hàng, chúng tôi có thể chia sẻ tên cửa hàng, địa điểm kinh doanh của bạn với đối tác tài xế giao hàng và chia sẻ thông tin cửa hàng, sản phẩm của bạn với khách hàng thông qua ứng dụng HeyU;
 • Nếu bạn là đối tác tài xế/ giao hàng, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với hành khách bao gồm tên và ảnh của bạn; hãng xe, mẫu xe, biển số, vị trí và xếp hạng trung bình của bạn;
 • Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ giao hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với người nhận bưu kiện của bạn và ngược lại, cũng như đối tác tài xế giao hàng chịu trách nhiệm thực hiện yêu cầu dịch vụ của bạn; Và
 • Nếu bạn sử dụng tính năng trò chuyện trong ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại di động và tên đã đăng ký HeyU của bạn với các bên khác trong cuộc trò chuyện của bạn.

Với bên thứ ba

Với các bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ HeyU

Với chủ sở hữu tài khoản HeyU mà bạn có thể sử dụng

Ví dụ: chủ nhà hàng của bạn có thể nhận được dữ liệu hoạt động khi bạn sử dụng tài khoản phân quyền quản lý gian hàng trên ứng dụng TickBox của HeyU .

Với các công ty con và công ty liên kết

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được đồng kiểm soát, chia sẻ các tài nguyên, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng và công nghệ, với nhau để mang đến cho bạn trải nghiệm nhất quán, phù hợp và an toàn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của HeyU

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp, nhà tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điêu nay bao gôm:

 • người xử lý và hỗ trợ thanh toán;
 • người thu nợ;
 • nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch và chống rửa tiền;
 • nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu;
 • các đối tác quảng cáo, tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng;
 • nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
 • các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những đối tác thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với HeyU hoặc thay mặt cho HeyU;
 • các đối tác của viện giáo dục và đào tạo;
 • đối tác bảo hiểm và tài chính;
 • nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính; Và
 • đối tác giải pháp xe, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp xe bên thứ ba.

Với các cố vấn pháp lý và cơ quan chính phủ của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Điều này có thể diễn ra để thực hiện các mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên) hoặc bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • khi cần ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của một người; hoặc
 • khi cần thiết vì lợi ích công cộng.

Chuyển nhượng kinh doanh

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên khác, liên quan đến mọi hoạt động mua lại, bán hàng, sáp nhập, liên doanh, hợp nhất, tái cơ cấu, cấp vốn hoặc bất kỳ loại giao dịch kinh doanh nào khác. Tuy nhiên, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ vẫn tuân theo các nghĩa vụ của chúng tôi được đưa ra trong mọi Thông báo về Quyền riêng tư có sẵn mà bạn đã đồng ý.

V.  LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn. Khi Dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch vụ hoặc Mục đích hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa, hủy, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào. mục đích khác ngoài việc tuân thủ Thông báo về quyền riêng tư này hoặc vì mục đích an toàn, bảo mật, ngăn chặn và phát hiện gian lận, phù hợp với yêu cầu của luật hiện hành.

VI. COOKIE VÀ QUẢNG CÁO TRÊN NỀN TẢNG CỦA BÊN THỨ BA

Cookie

HeyU và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web, thẻ, tập lệnh, đối tượng chia sẻ cục bộ như HTML5, mã nhận dạng quảng cáo và các công nghệ tương tự (gọi chung là “Cookie”) liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng , có thể liên tục hoặc chỉ được lưu trữ trong một phiên riêng lẻ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

Cookie có thể có số nhận dạng duy nhất và nằm ở những nơi khác, trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email chúng tôi gửi cho bạn và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như:

 • cung cấp các chức năng cơ bản, thiết yếu cho việc sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi;
 • xác thực bạn hoặc ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt người dùng của bạn;
 • phân phối và đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, chẳng hạn như bằng cách đo lường số lượt xem hoặc số lần nhấp;
 • phân tích lưu lượng truy cập trang web và xu hướng;
 • phân phát cho bạn những quảng cáo có liên quan trên các ứng dụng và trang web khác thuộc quyền sở hữu của các công ty khác (dù là của chúng tôi hay của các nhà quảng cáo khác); Và
 • nâng cao giao diện và trải nghiệm người dùng bằng cách hiểu chung về hành vi và sở thích trực tuyến của người dùng tương tác với Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi.

HeyU có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookie trên Trang web và Ứng dụng để thu thập cùng loại Dữ liệu Cá nhân cho cùng mục đích mà HeyU thực hiện cho chính mình. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ liệu Cá nhân mà họ thu thập với Dữ liệu Cá nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không nhất thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookie mà họ sử dụng.

Vô hiệu hóa việc thu thập cookie trên trang web của chúng tôi 

Bạn có quyền chọn tắt, chặn hoặc hủy kích hoạt cookie. Xin lưu ý rằng việc từ chối hoặc xóa một số cookie có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng, chức năng hoặc việc sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng của chúng tôi.

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của mình để tắt, chặn hoặc hủy kích hoạt cookie, xóa lịch sử duyệt web hoặc xóa bộ nhớ đệm khỏi trình duyệt internet của bạn. Cài đặt có thể được chứa trong phần “Lịch sử”, “Tùy chọn”, “Cài đặt” hoặc “Quyền riêng tư” của trình duyệt internet của bạn hoặc bạn có thể tham khảo phần trợ giúp của trình duyệt internet để biết thêm thông tin.

Vô hiệu hóa hiển thị Quảng cáo được nhắm mục tiêu thông qua Ứng dụng của chúng tôi 

Chúng tôi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu trên các nền tảng khác, chẳng hạn như trên các nền tảng trực tuyến khác mà bạn có thể là người dùng.

Bạn có thể hạn chế việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của mình để hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu thay mặt cho các nhà quảng cáo của chúng tôi bằng cách điều chỉnh tùy chọn của bạn thông qua Ứng dụng. Tùy thuộc vào loại điện thoại và phần mềm điều hành bạn đang sử dụng, bạn có thể được cấp tùy chọn vô hiệu hóa việc sử dụng số nhận dạng di động của chúng tôi (chẳng hạn như IDFA của Apple hoặc GAID của Google) và khả năng theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu bằng cách điều chỉnh các cài đặt có sẵn trên thiết bị di động của bạn. Thông qua việc điều chỉnh cài đặt trên thiết bị của mình, bạn thường có thể đặt lại, xóa, giới hạn và/hoặc hạn chế việc sử dụng các số nhận dạng di động đó.

Mặc dù chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để hiển thị cho bạn những quảng cáo được nhắm mục tiêu như vậy trên các nền tảng khác, bạn vẫn có thể thấy những quảng cáo chung chung có liên quan đến bạn. Điều này có thể là do chúng tôi đã thu hút các nhà quảng cáo/nền tảng bên thứ ba để hiển thị quảng cáo cho người dùng có thuộc tính hoặc thành phần nhân khẩu học cụ thể, những người có thể thấy chúng có liên quan. Bạn có thể hạn chế xem những quảng cáo này thông qua việc quản lý tùy chọn của mình trên các nền tảng này.

VII.    BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật hợp lý để đảm bảo Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ. Điều này bao gồm các biện pháp ngăn chặn Dữ liệu Cá nhân bị mất hoặc bị sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn đối với nhân viên của chúng tôi trên cơ sở cần biết. Những người xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ thực hiện việc đó theo cách được ủy quyền và được yêu cầu xử lý thông tin của bạn một cách bảo mật.

Tuy nhiên, hãy hiểu rằng việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn được truyền qua bất kỳ phương tiện trực tuyến nào, do đó, mọi hoạt động truyền tải đều do bạn tự chịu rủi ro.

VIII.    QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN    

Theo luật pháp và quy định hiện hành, bạn có thể được hưởng:

 • hỏi về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và được cung cấp một bản sao của dữ liệu đó;
 • trong một số trường hợp, yêu cầu chỉnh sửa và/hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • trong một số trường hợp, yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn (trong trường hợp chúng tôi đang xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn);
 • yêu cầu nhận hoặc truyền tới một tổ chức khác, dưới dạng máy có thể đọc được, Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý hoặc thực hiện hợp đồng; Và
 • khiếu nại với cơ quan bảo mật dữ liệu có liên quan nếu quyền riêng tư dữ liệu của bạn bị vi phạm hoặc nếu bạn bị tổn hại do xử lý bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân của mình.

Khi bạn được cung cấp tùy chọn chia sẻ Dữ liệu cá nhân của mình với chúng tôi, bạn luôn có thể chọn không làm như vậy. Nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng ý xử lý và sau đó bạn chọn rút lại, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Tuy nhiên, việc chọn không chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi, rút ​​lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu đó hoặc rút lại thỏa thuận của bạn với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi có thể có nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện các hành động cần thiết để đạt được mục đích xử lý được mô tả trong Phần III ( Sử dụng Dữ liệu Cá nhân) hoặc bạn không thể sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ.

Sau khi bạn chọn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi được luật pháp và quy định hiện hành yêu cầu hoặc cho phép.

Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh tất cả các yêu cầu trước. Để xác minh danh tính và/hoặc thẩm quyền thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu. Sau khi được xác minh, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong khoảng thời gian do luật pháp hiện hành quy định.

 

XI. SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT

Bằng cách liên lạc với HeyU, sử dụng các Dịch Vụ của HeyU, mua các sản phẩm từ HeyU hoặc thông qua việc hợp tác với HeyU, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính Sách này; đồng ý và chấp thuận việc HeyU sử dụng, xử lý và chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo quy định tại Chính Sách này.

HeyU có thể cập nhật Chính Sách này tại từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào được chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách này trong tương lai sẽ được phản ánh trên trang này và những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo đến bạn. Trong trường hợp được pháp luật cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ hoặc truy cập vào Các Nền Tảng sau những điều chỉnh, cập nhật, hoặc sửa đổi của Chính Sách này (cho dù bạn đã xem xét tài liệu điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi đó hay chưa) sẽ thể hiện việc xác nhận và sự chấp thuận của bạn về những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách này. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét và kiểm tra Chính Sách để biết nếu có bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đã được thực hiện đối với Chính Sách này.

Chính Sách này có thể được dịch ra tiếng Anh. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Chính Sách này, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

X. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình VIII hoặc nếu bạn yêu cầu bất kỳ thông tin nào theo Chính Sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo nhiều cách khác nhau:

 • Gọi cho đường dây nóng của chúng tôi: 1900.633.689
 • Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại: Tầng 3, Trương Định Plaza, Số 461 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội