ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH

HeyWow là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ HeyU Việt Nam, cung cấp ưu đãi hoàn tiền từ các dịch vụ mà công ty cung cấp cho người dùng thông qua nền tảng ứng dụng di động (“Nền tảng HeyWow”). 

Việc sử dụng các dịch vụ (“Dịch vụ”) được cung cấp trên Nền tảng HeyWow phải tuân theo các Điều kiện và điều khoản này (“Thỏa Thuận”). Bằng việc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào trên Nền tảng HeyWow, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, đã hiểu Thỏa Thuận này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa Thuận. 

HeyU có thể điều chỉnh Thỏa Thuận này theo thời gian, có hoặc không có thông báo, và việc tiếp tục sử dụng một trong các Dịch Vụ hoặc tiếp tục duy trì tài khoản HeyWow sẽ được xem là sự chấp thuận của bạn cho những điều chỉnh này và sự đồng thuận của bạn cho việc tuân thủ theo bất kỳ điều khoản nào theo đó.

1. Quyền sử dụng dịch vụ

Căn cứ theo Thỏa Thuận này, HeyU cấp cho bạn quyền sử dụng có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng để truy cập và sử dụng Nền Tảng HeyWow và Dịch Vụ. 

Bạn đồng ý rằng bạn không có quyền nào ngoài các quyền lợi và quyền sử dụng được cấp rõ ràng theo Thỏa Thuận này. HeyU bảo lưu các quyền thay đổi, nâng cấp, hoặc ngưng bất kỳ hoặc tất cả Chức năng/ Dịch Vụ trên Nền tảng HeyWow bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. 

2. Tài khoản HeyWow

Người dùng có thể tạo một tài khoản HeyWow miễn phí bằng cách cung cấp các thông tin có liên quan được yêu cầu bởi đội ngũ HeyU. Việc sử dụng tài khoản và Dịch Vụ (bao gồm việc hoàn tiền từ các dịch vụ của HeyU và đổi các ưu đãi dịch vụ từ đối tác của chúng tôi) được cung cấp dựa trên quyết định riêng của HeyU và căn cứ theo sự tuân thủ của bạn với Thỏa Thuận này.

Một cá nhân không được tạo hoặc có quyền kiểm soát hoặc nắm giữ nhiều tài khoản HeyWow. Cụ thể:

(a) Mỗi số điện thoại di động chỉ có thể kết nối với một tài khoản HeyWow tương ứng với tài khoản đăng ký HeyU;

(b) Mỗi tài khoản thanh toán (ví dụ mỗi tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản Momo, ZaloPay) chỉ có thể kết nối với một tài khoản HeyWow;

Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bất kỳ sự gian lận hoặc lạm dụng nào liên quan đến việc tích lũy hoặc nhận tiền hoàn lại và/hoặc các phần thưởng khác trên HeyWow, và/hoặc bất kỳ sự cung cấp sai lệch của bất kỳ thông tin nào gửi đến HeyU đều có thể dẫn đến tài khoản HeyWow của bạn bị đánh dấu là hoạt động đáng ngờ và bị đình chỉ hoặc chấm dứt và bất kỳ khoản hoàn tiền tích lũy nào của bạn sẽ bị tịch thu.

3. Nhận tiền hoàn lại

Với mỗi lần sử dụng dịch vụ trên ứng dụng HeyU thành công, bạn sẽ được HeyU hoàn lại một khoản tiền vào ví HeyWow. Mức hoàn tiền dựa trên hạng thành viên – mức độ thân thiết của bạn với các dịch vụ HeyU. 

Hạng thành viên được nâng cấp dựa trên số đơn hàng hoàn thành mà bạn tích lũy, số đơn hàng tích lũy càng nhiều thì mức hoàn tiền càng cao.

Mức độ thành viên HeyWow và ưu đãi hoàn tiền tương ứng quy định như sau:

  • Thành viên Đồng

Hạng mức được áp dụng cho tất cả Shop thành viên HeyU.

Ưu đãi hoàn tiền 3% phí ship/ đơn hàng.

  • Thành viên Bạc

Hoàn thành 100 đơn hàng.

Ưu đãi hoàn tiền 4% phí ship/ đơn hàng.

  • Thành viên Vàng

Hoàn thành 500 đơn hàng. 

Ưu đãi hoàn tiền 5% phí ship/ đơn hàng.

  • Thành viên Bạch Kim

Hoàn thành 1000 đơn hàng.

Ưu đãi hoàn tiền 10% phí ship/ đơn hàng.

Việc tạo và duy trì tài khoản với HeyWow là bắt buộc trước khi người dùng có thể bắt đầu nhận tiền hoàn lại. Việc ghi có cho số tiền hoàn lại cũng phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và yêu cầu khác nhau, rõ ràng hoặc ngụ ý, liên quan đến hoàn lại tiền nói chung hoặc các điều khoản, điều kiện và yêu cầu đính kèm trong các chương trình khuyến mại cá nhân sẽ được áp dụng. 

4. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được thu thập căn cứ theo Chính Sách Bảo Mật của HeyU.

5. Gian lận

HeyU sẽ đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu có lý do để tin rằng bạn có liên quan đến bất kỳ hoạt động gian lận hoặc không trung thực nào. Bất kỳ thất bại trong việc tuân thủ Thỏa Thuận này, bất kỳ gian lận, sự không trung thực hoặc lạm dụng nào liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ hoặc tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ việc cung cấp sai lệch của bất kỳ thông tin nào được gửi đến HeyU bởi bạn hoặc bất kỳ ai thay mặt bạn đều dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn và tịch thu các khoản tiền hoàn lại mà bạn tích lũy được.

6. Quyền của bên thứ ba

Một người không phải là một bên của Thỏa Thuận này không có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này.

7. Trao đổi thông tin

Bằng việc trở thành người dùng của HeyWow, bạn đồng ý nhận các trao đổi liên quan đến tài khoản và người dùng (ví dụ các trao đổi chúng tôi đã cộng tiền hoàn lại vào tài khoản của bạn, các trao đổi chúng tôi trả tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn). 

Chúng tôi có thể trao đổi với bạn về tài khoản của bạn bằng các trao đổi trực tiếp, điện tử hoặc thư trực tiếp sử dụng thông tin bạn cung cấp trong quá trình đăng ký. Việc bạn đồng ý nhận các trao đổi điện tử bao gồm bất kỳ thông báo hoặc thông tin khác mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu cung cấp cho bạn dưới dạng văn bản hoặc hình thức khác. Bạn đồng ý nhận thông báo từ chúng tôi nếu có các thay đổi tương tự sau ngày bạn trở thành Thành viên. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông báo hiển thị nếu bạn cài đặt ứng dụng di động.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng HeyWow, vui lòng gửi phản hồi vào hòm thư hỗ trợ: support@heyu.asia.

Có thể bạn cũng quan tâm