Chính sách và điều khoản

Điều Khoản và Chính Sách về dữ liệu cá nhân

1. GIỚI THIỆU

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN này (“Chính Sách”) được cập nhật nhằm tuân thủ Nghị Định 13/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. Chính Sách mô tả cách thức Công Ty Cổ phần Công nghệ HeyU Việt Nam (HeyU Viet Nam Technology Joint Stock Company) sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân (được định nghĩa sau đây) của người sử dụng Các Dịch Vụ hoặc của người truy cập vào Các Nền Tảng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Người gửi hàng: Bao gồm cả nhân viên của người gửi hoặc cá nhân gửi một lô hàng;
 2. Người nhận hàng: Bất kỳ cá nhân nào nhận hàng;
 3. Những người thể hiện sự quan tâm đến chúng tôi và Các Dịch Vụ của chúng tôi;

2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản và Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm.

2.1. Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản, bao gồm:

 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 2. Ngày, tháng, năm sinh;
 3. Giới tính;
 4. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 5. Quốc tịch;
 6. Hình ảnh của bạn;
 7. Số điện thoại
 8. Dữ liệu danh bạ liên lạc
 9. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc điểm trên.

2.2. Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của bạn mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, bao gồm:

 1. Dữ liệu về vị trí của bạn được xác định qua dịch vụ định vị;
 2. Dữ liệu về hoạt động thể chất của bạn
 3. Dữ liệu cá nhân khác được Nghị Định 13/2023/NĐ-CP phân loại là dữ liệu nhạy cảm.

3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

HEYU có thể sử dụng và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân (được định nghĩa dưới đây) của bạn vì mục đích kinh doanh, vận chuyển, giao nhận hàng hóa (logistics), hoạt động thanh toán và các hoạt động khác của HEYU mà có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi Các Mục Đích sau đây (“Các Mục Đích”):

3.1 Các Mục Đích chung:

 1. Nhằm trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của bạn;
 2. Nhằm liên lạc với bạn về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Chính Sách này;
 3. Nhằm phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
 4. Nhằm phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 5. Nhằm giải quyết tranh chấp, khiếu nại; xử lý các giao dịch/hành vi gian lận, giả mạo (nếu có) hoặc để ngăn chặn, khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật;
 6. Để bảo vệ và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và đảm bảo an ninh cho hệ thống mạng/ hệ thống thông tin của chúng tôi;
 7. Để duy trì sự an toàn và đảm bảo an ninh cho các Dịch Vụ của chúng tôi và nhằm giúp HEYU tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
 8. HEYU cũng sử dụng và xử lý thông tin của bạn vì các mục đích quảng cáo, tiếp thị theo hình thức gửi thư bằng đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn (SMS), dịch vụ nhắn tin trực tuyến, bằng thư tay và/hoặc email như sau:

i. Gửi cho bạn các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ HEYU, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của HEYU;

ii. Thông báo và gửi cho bạn lời mời tham dự các sự kiện hoặc hoạt động do HEYU tổ chức;

iii. Xử lý việc đăng ký tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với bạn về việc tham gia của bạn tại sự kiện hoặc hoạt động đó.

3.2. Ngoài các mục đích chung nêu tại Điều 3.1, nếu bạn là một khách hàng sử dụng Các Dịch Vụ, việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân với mục đích sau:

 1. Nhằm thực hiện các nghĩa vụ của HEYU theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với bạn;
 2. Nhằm cung cấp bất kỳ Dịch Vụ nào theo yêu cầu của bạn;
 3. Nhằm xử lý việc cài đặt và đăng ký của bạn và cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn;
 4. Khi bạn yêu cầu tải xuống và sử dụng Các Nền Tảng hoặc bất kỳ ứng dụng nào của HEYU, nhằm xử lý yêu cầu của bạn, cung cấp Các Nền Tảng và ứng dụng cho bạn và cho phép bạn sử dụng Các Nền Tảng và ứng dụng;
 5. Nhằm xử lý và quản lý điểm tích lũy của bạn trong chương trình khách hàng thân thiết;
 6. Nhằm xử lý việc tham gia của bạn vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
 7. Nhằm xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký sử dụng của bạn đối với các Dịch Vụ của HEYU và nhằm cung cấp cho bạn các lợi ích dành cho người đăng ký;
 8. Nhằm xác nhận các đặt chỗ của bạn và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ nào mà bạn yêu cầu;
 9. Nhằm tìm hiểu và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của bạn;
 10. Nhằm phát triển, cải thiện và cung cấp các Dịch Vụ đáp ứng nhu cầu của bạn;
 11. Nhằm xử lý việc đổi, trả hàng hóa và bồi thường.

4. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU

“Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

4.1 Cách thức thu thập

a. Các Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập khi bạn trực tiếp cung cấp cho HEYU hoặc thu thập gián tiếp từ bạn thông qua các nguồn thông tin công khai, chính thống; hoặc thông qua việc nhận chia sẻ dữ liệu cần thiết từ các công ty con, đối tác mà họ thu thập được trong quá trình hợp tác với HEYU để cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn và được bạn cho phép chia sẻ, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Từ việc sử dụng Các Nền Tảng;
 2. Từ các mẫu đơn đăng ký hoặc đề nghị sử dụng hoặc các tài liệu tương tự khác;
 3. Các nguồn thông tin đại chúng khác như danh bạ;
 4. Từ các trang mạng xã hội của HEYU mà bạn theo dõi, yêu thích hoặc là fan của các trang đó;
 5. Từ các tổ chức cung cấp thông tin tín dụng, bên cung cấp bảo hiểm, hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng;
 6. Thông qua việc bạn liên lạc, trao đổi với HEYU tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
 7. Từ các tổ chức cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc có mối quan hệ hợp đồng với bạn;
 8. Từ các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị (marketing) hoặc đối tác tiếp thị (marketing);
 9. Từ các cookies được sử dụng trên Các Nền Tảng, website; và
 10. Trong trường hợp bạn là một nhà cung cấp dịch vụ, Dữ Liệu Cá Nhân của bạn còn có thể được thu thập từ dữ liệu hộp đen, dữ liệu GPS và khi ứng dụng HEYU của bạn đang hoạt động.

b. Việc cung cấp Dữ liệu Cá Nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho HEYU, chúng tôi sẽ không thể xử lý Dữ liệu Cá Nhân của bạn vì Các Mục Đích (được quy định dưới đây) và có thể dẫn đến việc HEYU không thể cung cấp Dịch Vụ cho bạn hoặc không thể chấp nhận thanh toán do bạn thực hiện.

c. Trường hợp bạn cung cấp cho HEYU các Dữ Liệu Cá Nhân không thuộc về bạn (ví dụ: Dữ Liệu Cá Nhân của người nhận hàng; Dữ Liệu Cá Nhân của nhân viên…), bạn cam đoan và đảm bảo rằng Bạn đã có được sự đồng ý, được cấp phép và được cho phép cần thiết từ các cá nhân chủ của Dữ Liệu Cá Nhân đó để chia sẻ và chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của họ cho HEYU, và cho việc HEYU xử lý dữ liệu theo quy định tại Chính Sách này.

Theo đây Bạn đồng ý không hủy ngang và vô điều kiện bồi hoàn và bảo đảm, khi có yêu cầu, cho HEYU và nhân viên, người lao động, cố vấn và đại diện tương ứng của HEYU không bị thiệt hại bởi bất kỳ tổn thất nào liên quan đến việc HEYU xử lý Dữ Liệu Cá Nhân không thuộc về bạn theo quy định tại Chính Sách này. Trong mọi trường hợp, HEYU sẽ không can thiệp vào thoả thuận của bạn với chủ sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân nói trên và HEYU được loại trừ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ (kể cả trách nhiệm và nghĩa vụ liên đới) liên quan đến các vướng mắc, khiếu nại, yêu cầu, kiện tụng, bồi thường và tranh chấp đối với cũng như tất cả các vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân không thuộc về bạn nhưng do bạn cung cấp cho HEYU.

d. Thu thập qua hệ thống camera

 1. Tại các Địa Điểm Hoạt Động (“Địa Điểm Hoạt Động”) bao gồm nhưng không giới hạn Trụ sở HEYU, Địa Điểm Kinh Doanh, Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện, Bưu Cục, Kho Trung Chuyển, Kho Chuyển Tiếp thuộc quyền quản lý và vận hành của HEYU, chúng tôi có thể sẽ sử dụng hệ thống camera đặt tại khu vực Địa Điểm Hoạt Động nhằm ghi âm, ghi hình theo thời gian thực với mục đích đảm bảo an toàn cơ sở vật chất và an ninh trật tự khu vực tại Địa Điểm Hoạt Động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của nhân viên, của chúng tôi và của bạn theo quy định pháp luật; phòng, chống, xác định và điều tra những hành vi vi phạm tại Địa Điểm Hoạt Động; và
 2. Bằng cách tiếp tục hoạt động tại Địa Điểm Hoạt Động của chúng tôi, bạn chấp nhận để chúng tôi thực hiện giám sát qua hệ thống camera và xử lý dữ liệu theo đúng mục đích đã được đề cập ở trên.

4.2 Cách thức lưu trữ

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ sẽ được bảo mật bằng việc thực hiện các biện pháp hợp lý. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành đúng và đủ các mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân được nêu cụ thể trong Chính Sách Thông Tin. Chúng tôi có thể phải lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn lâu hơn dựa trên yêu cầu của pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm.

4.3 Cách thức chuyển giao/chia sẻ dữ liệu

a. Trong trường hợp, Dữ Liệu Cá Nhân của bạn:

 1. Được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân bởi các công ty thuộc HEYU tại một quốc gia mà đó không phải quốc gia của bạn hay quốc gia mà bạn đang hiện diện khi sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào do HEYU cung cấp (“Nước Ngoài”) và/hoặc khi các máy chủ của HEYU và/hoặc bên cung cấp dịch vụ và đối tác của HEYU được đặt tại Nước Ngoài;
 2. Được chuyển giao/chia sẻ đến cá nhân/tổ chức tham gia quá trình Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân quy định tại Điều 7 của Chính Sách này;

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật cần thiết, đảm bảo an toàn thông tin, không bị lộ, lọt dữ liệu và yêu cầu các bên tiếp nhận Dữ Liệu Cá Nhân sẽ có biện pháp bảo mật dữ liệu.

b. Bằng việc chấp nhận Chính Sách này, bạn hiểu và đồng ý với việc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn tại các điều trên.

4.4 Cách thức phân tích

Việc phân tích Dữ Liệu Cá Nhân được thực hiện theo các quy trình nội bộ của HEYU. Chúng tôi luôn có cơ chế giám sát nghiêm ngặt từng quy trình phân tích dữ liệu, trong đó yêu cầu kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về bảo mật dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin trước khi tiến hành phân tích. Chúng tôi cũng có các quy tắc nghiêm ngặt đảm bảo rằng thông tin cá nhân được ẩn danh hoặc hủy nhận dạng ở giai đoạn thích hợp trong quá trình xử lý.

4.5 Cách thức mã hóa

Dữ Liệu Cá Nhân thu thập được mã hóa theo các tiêu chuẩn mã hóa phù hợp khi cần thiết trong quá trình lưu trữ hoặc chuyển giao dữ liệu, để đảm bảo các dữ liệu được bảo vệ, xác thực, toàn vẹn và không thể bị thay đổi sau khi đã được gửi đi.

4.6 Cách thức xóa dữ liệu

Khi bạn chấm dứt sử dụng Các Dịch Vụ của HEYU và có yêu cầu hợp lệ, chúng tôi sẽ tiến hành xóa Dữ Liệu Cá Nhân với toàn bộ Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn đã cung cấp và/hoặc chúng tôi thu thập được trong quá trình bạn sử dụng Các Dịch Vụ trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và một số trường hợp không thể thực hiện được như sau:

 1. Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu hoặc yêu cầu bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu;
 2. Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật;
 3. Dữ Liệu Cá Nhân đã được công khai theo quy định pháp luật;
 4. Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định pháp luật;
 5. Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
 6. Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của bạn hoặc cá nhân khác.

5. BẠN CÓ CÁC QUYỀN SAU

5.1 Bạn được biết về hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5.2 Bạn được quyết định sự đồng ý liên quan đến việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

5.3 Bạn được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân khi được bạn yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật chuyên ngành. Trường hợp không thể thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn theo thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn hoặc theo quy định pháp luật tại từng thời điểm.

5.4 Bạn được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình theo quy định của Điều 4.6 của Chính Sách này.

5.5 Bạn được quyền yêu cầu hạn chế Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình theo quy định pháp luật. Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được chúng tôi thực hiện sau khi có yêu cầu của bạn phù hợp với điều kiện kỹ thuật cho phép trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc theo thỏa thuận của các bên.

5.6 Bạn được quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bản thân Dữ Liệu Cá Nhân của mình, việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được HEYU thực hiện sau khi có yêu cầu của bạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 1. Yêu cầu của bạn chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân hiện hành;
 2. HEYU có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

5.7 Bạn được quyền yêu cầu rút lại sự đồng ý đối với các mục đích xử lý mà bạn đồng ý cho phép HEYU xử lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi nhận được yêu cầu, HEYU thông báo cho bạn về hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý.

Trường hợp việc rút lại sự đồng ý của bạn ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng giữa HEYU và bạn, nghĩa vụ pháp lý của HEYU, tính mạng, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của bạn, tổ chức, cá nhân khác, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chúng tôi có quyền hạn chế, tạm ngừng, chấm dứt, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng cung cấp Các Dịch Vụ giữa HEYU và bạn. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với bạn trong trường hợp này.

5.8 Bạn được quyền phản đối HEYU Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc lý do khác theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu phản đối của bạn sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp việc phản đối của bạn ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng giữa HEYU và bạn, nghĩa vụ pháp lý của HEYU, tính mạng, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của bạn, tổ chức, cá nhân khác, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chúng tôi có quyền hạn chế, tạm ngừng, chấm dứt, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng cung cấp Các Dịch Vụ giữa HEYU và bạn. Chúng tôi không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với bạn trong trường hợp này.

5.9 Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.

5.10 Bạn có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định pháp luật nếu HEYU có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

5.11 Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn Bộ Luật Dân Sự, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự như buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, buộc xin lỗi, cải chính công khai, buộc bồi thường thiệt hại.

5.12 Các quyền khác theo Chính Sách này và theo quy định pháp luật.

6. BẠN CÓ CÁC NGHĨA VỤ SAU

6.1 Tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của HEYU liên quan đến Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

6.2 Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của HEYU khi sử dụng Dịch Vụ của HEYU và khi có thay đổi về các thông tin này. Chúng tôi sẽ tiến hành bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của bạn căn cứ trên thông tin bạn đã cung cấp. Do đó, nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì bạn chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do lỗi của bạn hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.

6.3 Phối hợp với chúng tôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

6.4 Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của HEYU; thông báo kịp thời cho chúng tôi khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ Liệu Cá Nhân hoặc nghi ngờ Dữ Liệu Cá Nhân đang bị xâm phạm.

6.5 Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác.

6.6 Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu mà bạn tạo lập, cung cấp trên không gian mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.

6.7 Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến việc bảo vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của HEYU trong từng thời kỳ được thông báo tới bạn qua Nền Tảng của HEYU.

6.8 Bạn cam kết hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em. Theo đó, bạn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em, bao gồm nhưng không giới hạn nhận được sự đồng ý/chấp thuận của trẻ em, cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định pháp luật trước khi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em cho HEYU. Đồng thời, bạn cam kết miễn trừ mọi trách nhiệm của HEYU đối với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em theo Các Mục Đích được nêu tại Chính Sách này.

6.9 Thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

7. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình trong Điều 8 hoặc nếu bạn yêu cầu bất kỳ thông tin nào theo Chính Sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo nhiều cách khác nhau:

 • Gọi cho đường dây nóng của chúng tôi: 1900.633.689
 • Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại: Tầng 3, Trương Định Plaza, Số 461 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

8. ĐỒNG Ý VÀ CHẤP THUẬN

8.1 Bằng cách liên lạc với HEYU, sử dụng các Dịch Vụ của HEYU, mua các sản phẩm từ HEYU hoặc thông qua việc hợp tác với HEYU, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Chính Sách này; đồng ý và chấp thuận việc HEYU sử dụng, xử lý và chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo quy định tại Chính Sách này.

8.2 HEYU có thể cập nhật Chính Sách này tại từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào được chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách này trong tương lai sẽ được phản ánh trên trang này và những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo đến bạn. Trong trường hợp được pháp luật cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ hoặc truy cập vào Các Nền Tảng sau những điều chỉnh, cập nhật, hoặc sửa đổi của Chính Sách này (cho dù bạn đã xem xét tài liệu điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi đó hay chưa) sẽ thể hiện việc xác nhận và sự chấp thuận của bạn về những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách này. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét và kiểm tra Chính Sách để biết nếu có bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đã được thực hiện đối với Chính Sách này.

8.3 Chính Sách này có thể được dịch ra tiếng Anh. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Chính Sách này, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.