blog image

Điều Khoản và Chính Sách

Khách hàng tải và sử dụng dịch vụ của HeyU, Khách hàng đã hiểu và đồng ý sẽ thực hiện đúng các quy định về chính sách đền bù đơn hàng, chính sách bản quyền, cũng như trách nhiệm và các quy định về quyền sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ của HeyU.

I. CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ

Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị Hàng Hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện Dịch Vụ.
Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp (“Hóa Đơn”) tương ứng với lượng Hàng Hóa vận chuyển bị thiệt hại theo biên bản bàn giao hàng hóa giữa Khách Hàng và Tài xế của HeyU.
Để có cơ sở giải quyết bồi thường, Khách Hàng phải cung cấp Hóa Đơn cho HeyU trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm HeyU có thông báo
Tối thiểu 24 giờ và tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày các bên thống nhất được việc bồi thường thiệt hại, HeyU sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng theo giá trị thiệt hại đã thống nhất.


1. Đối với khách hàng là người tạo đơn trên ứng dụng HeyU
HeyU đền bù tối đa 3.000.000 VND (Ba Triệu Đồng) trong trường hợp Tài xế làm hỏng hoặc thất lạc hàng hoá.
Với những đơn hàng không yêu cầu ứng tiền vui lòng nhập số tiền cần ứng bằng 0 (= 0)
Với những đơn hàng yêu cầu Tài xế ứng tiền trước (COD), vui lòng nhập đúng số tiền cần ứng. Căn cứ đền bù sẽ dựa trên số tiền COD mà quý khách nhập trên ứng dụng.
Tất cả những đơn hàng mà Shop tạo trên ứng dụng, HeyU sẽ chỉ chuyển giao đến Tài xế uy tín đã chứng thực và xác nhận danh tính tại văn phòng công ty đến nhận hàng. HeyU sẽ có trách nhiệm bồi thường tối đa 3.000.000 VND (Ba Triệu Đồng) nếu xảy ra mất mát với những đơn hàng này.


2. Đối với khách hàng là đối tác của HeyU - Tài xế
Với đơn hàng hệ thống sẽ được chia ra thành 2 loại, đơn có dấu màu xanh "Chứng nhận đã có thông tin" và đơn có dấu màu đỏ "Cảnh báo chưa xác thực"
98% số lượng đơn hàng của HeyU trên hệ thống đã có dấu "Chứng nhận đã có thông tin" như ảnh bên cạnh - Mức Đền bù 100% cho mỗi đơn hàng.Với đơn hàng chưa xác thực có dấu "Cảnh Báo Chưa Xác Thực" như ảnh bên cạnh - Mức Đền bù 0%.
Số tiền đền bù bằng với số tiền ứng mà người tạo đơn ghi trong đơn hàng.
Nếu số tiền ứng thực tế cao hơn số tiền trong đơn hàng thì HeyU chỉ chịu trách nhiệm đền bù số tiền tương đương ghi trong đơn hàng.
Những Shop có dấu xác thực xanh là những Shop đã được HeyU đến tận nơi làm hợp đồng và chứng thực - xác nhận danh tính, HeyU sẽ hỗ trợ mọi rủi ro mà Tài xế gặp phải tương đương với số tiền ứng ghi trên đơn hàng.
Vì vậy khi nhận đơn hàng, vui lòng kiểm tra rõ thông tin xác thực của Shop, trong trường hợp HeyU chưa kịp đến tận nơi xác thực cho Shop đó, thì phải yêu cầu Shop cho nhận hàng tại nhà, tại Shop, kiểm tra giá trị hàng hoá cẩn thận trước khi nhận .


3. Từ chối đền bù trong các trường hợp sau
+ Đối với người tạo đơn trên ứng dụng HeyU:

- Không kiểm tra biển số xe, ảnh chân dung, tên của Tài xế đến nhận hàng dẫn đến giao nhầm hàng cho người lạ.
- Shop và Tài xế không thoả thuận trước với nhau dẫn đến việc có cho khách hàng bóc hàng ra xem và kiểm tra dẫn đến việc làm rách hộp, mất tem nhãn.
- Hàng hoá gửi bến xe đi tỉnh bị hỏng hoặc thất lạc hoặc tất cả các loại đơn hàng giao Tài xế gửi bến xe.
- Hàng Hóa không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản hàng hóa dẫn đến việc hàng hóa bị hư hỏng.
- Hàng hóa đã được giao và người nhận không có ý kiến gì tại thời điểm nhận hàng hóa.
- Mọi thoả thuận riêng giữa Shop và Tài xế về tiền Ship, tiền bồi thường vv.vv mà không thông qua HeyU hoặc không được HeyU phê duyệt
- Đơn hàng không yêu cầu ứng tiền (Không COD), nhưng giữa Shop và Tài xế hoặc khách hàng của Shop với Tài xế phát sinh giao dịch tiền mặt mà không thông qua HeyU phê duyệt.
- Kiện hàng cần mang lên tầng chung cư mà chưa có sự thỏa thuận rõ ràng với tài xế , nếu xảy ra vấn đề trong quá trình giao nhận đơn hàng, chủ Shop phải có trách nhiệm nhận lại đơn hàng và hoàn trả 100% số tiền COD cho tài xế.
- Mọi giao dịch phát sinh ngoài luồng mà không thông qua và thông báo cho HeyU.
- Mọi trường hợp chủ tài khoản tạo đơn hộ người khác, nếu xảy ra vấn đề trong quá trình giao nhận đơn hàng, chủ tài khoản phải có trách nhiệm nhận lại đơn hàng và hoàn trả 100% số tiền ứng hiển thị trên đơn hàng cho tài xế.
- Nếu xảy ra các vấn đề liên quan đến pháp lý thì chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Hàng Hóa là đồ ăn dễ bị hỏng trong thời gian ngắn, dễ bị giảm chất lượng ở nhiệt độ thường (bún, miến, phở, nước đã chế biến , bánh kem tươi, đồ hải sản đông lạnh...) thì chủ Shop phải tạo đơn hỏa tốc. Nếu chủ Shop tạo đơn truyền thống và tiết kiệm thì tài xế vẫn được đi giao trong thời gian quy định, đơn hàng có vấn đề gì trong quá trình giao nhận thì shop phải nhận lại hàng và hoàn lại 100% số tiền ứng hiển thị trên ứng dụng.


+ Đối với khách hàng là đối tác tài xế của HeyU:

- Cho mượn tài khoản hoặc sử dụng tài khoản không chính chủ.
- Mọi trường hợp tài xế sử dụng tài khoản không chính chủ nếu xảy ra các vấn đề liên quan tới quá trình giao nhận đơn hàng thì người đứng tên tài khoản sẽ phải có trách nhiệm đền bù 100% số tiền ứng hiển thị trên ứng dụng.
- Quá thời gian quy định 36 giờ báo cáo đơn hàng lên bộ phận hỗ trợ khách hàng của HeyU.
- Không làm đúng quy trình, cập nhật sai trạng thái khi lấy hàng và giao hàng
- Trong trường hợp tài xế tự ý cho khách bóc và thử hàng khi chưa được sự đồng ý của chủ shop, nếu xảy ra vấn đề với đơn hàng, tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với đơn hàng đó.
- Đối với đơn hàng giao đồ ăn, thực phẩm dễ bị hỏng trong thời gian ngắn, dễ bị giảm chất lượng ở nhiệt độ thường (bún, miến, phở, nước đã chế biến , bánh kem tươi, đồ hải sản đông lạnh...) tài xế giao quá thời gian quy định dẫn tới đồ ăn, thực phẩm bị hư hỏng thì tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm 100% cho đơn đó.
- Tự thoả thuận hoặc nhận thêm đơn hàng khác của người tạo đơn mà không thông qua HeyU
- Nếu xảy ra các vấn đề liên quan đến pháp lý thì người đứng tên tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Không liên hệ với người nhận trước khi giao hàng.
- Trong trường hợp khách hàng chưa đồng ý nhận hàng nhưng tài xế cập nhật trạng thái Hoàn thành, tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm 100% cho đơn hàng đó.

II. MỨC ĐỀN BÙ

1. Đối với khách hàng là người tạo đơn trên ứng dụng HeyU
- Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát sinh đơn hàng, khách hàng phải có trách nhiệm thông báo sự cố xảy ra với đơn hàng mà khách hàng gặp phải trong quá trình tài xế HeyU vận chuyển. Quá 48 giờ, HeyU sẽ từ chối mọi vấn đề đền bù, phát sinh.
- Đối với Hàng Hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng toàn bộ và Bên Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp được chứng từ Hóa Đơn chứng minh giá trị Hàng Hóa thì được bồi thường như sau:
- Đền bù 100% và không quá 3.000.000 VND (ba triệu đồng) cho mỗi đơn hàng được vận chuyển bằng xe máy do lỗi từ phía Tài xế của HeyU;
- Hàng hóa là thực phẩm, thức ăn, nước uống thì bồi thường 70% giá trị đơn hàng, tuy nhiên, mức bồi thường tối đa cho mỗi đơn hàng như sau:
- Trường hợp tài xế của HeyU nhận vận chuyển đơn hàng là Hàng Hóa dễ hư hỏng trong thời gian ngắn (như bánh dễ bị tan chảy hoặc nước đã chế biến dễ bị giảm chất lượng để ở nhiệt độ bình thường...) thì mức bồi thường trong trường hợp này là 50% giá trị đơn hàng nhưng không quá 1.500.000 VND (một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).>
- Trường hợp Hàng Hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng một phần và Khách Hàng cung cấp được chứng từ Hóa Đơn giá trị Hàng Hóa thì HeyU có trách nhiệm bồi thường phần giá trị Hàng Hóa bị thất thoát hoặc hư hỏng đó.
- Trường hợp hàng hóa giao chậm trễ do lỗi của HeyU, thì Khách hàng được miễn cước phí dịch vụ.


2. Đối với khách hàng là đối tác tài xế của HeyU
- Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận đơn hàng, tài xế phải có trách nhiệm thông báo sự cố xảy ra với đơn hàng mà tài xế gặp phải trong quá trình vận chuyển. Quá 48 giờ, HeyU sẽ từ chối mọi vấn đề đền bù, phát sinh.
- Đền bù 100% giá trị, mức hỗ trợ và đền bù không quá 3.000.000 VNĐ cho mỗi một đơn hàng
- Với các đơn hàng lấy từ các nhóm Ship trên Facebook, HeyU miễn phí cung cấp các công cụ để kiểm tra thông tin đơn hàng như lịch sử tạo đơn, tần suất tạo đơn, tổng số đơn đã từng tạo. Khi nhận các đơn hàng miễn phí trên Facebook, tài xế cần kiểm tra kỹ các thông tin, tự chịu trách nhiệm về các rủi ro trong quá trình nhận đơn.- Từ chối đền bù nếu tài xế làm sai quy trình, không cập nhật đúng trạng thái khi tới nơi giao hàng và ngay khi giao hàng xong cho khách hàng. Các đơn hàng chưa giao , tuyệt đối không được cập nhật hoàn thành. Căn cứ giải quyết sẽ dựa trên trạng thái của đơn hàng.

III. MỨC CHIẾT KHẤU TÀI XẾ

- Tối đa 20%
- Chiết khấu bao gồm 20% của Tổng phí Ship + Phí COD + Tiền Tip + Dịch vụ gia tăng (hàng cồng kềnh, quay đầu nếu có)

IV. Thanh toán

- Bạn có thể lựa chọn việc thanh toán Dịch vụ bằng tiền mặt và khi được áp dụng, bằng thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”) hoặc bằng ví điện tử Momo hoặc khi được áp dụng bằng các phương thức khác có sẵn trên Ứng dụng.
- Bạn chỉ sử dụng số tiền nạp được qua thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ“) hoặc bằng ví điện tử Momo, ZaloPay với mục đích thanh toán/nạp tiền cho các giao dịch trên nền tảng của HeyU.
- Bạn không được phép thực hiện rút/quy đổi thành tiền mặt.
- Các tài khoản không thể cho/mượn/giao dịch ngang hàng số tiền đã nạp dưới bất kể hình thức nào.
- Trong trường hợp bạn chọn thanh toán Dịch vụ bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện Ứng dụng.
- Trong trường hợp Thẻ là của một người khác bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có sự tất cả chấp thuận cần thiết đối với việc sử dụng Thẻ đó để thanh toán cho việc sử dụng Dịch vụ và tất cả các dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng.
- Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch vụ.
- Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán Thẻ. Phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”. Lệnh “tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép, giao dịch ngoài hạn mức, hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn.
- Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này.
- Khi đăng ký Dịch vụ, bạn có thể lựa chọn cài đặt mặc định trước một số tiền boa theo ý bạn. Số tiền này sẽ tự động được cộng thêm vào tiền phí dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hoá tại thời điểm hoàn tất dịch vụ tương ứng và được chuyển cho Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba trừ trường hợp bạn lựa chọn điều chỉnh thành một mức hoa hồng khác hoặc bỏ khoản tiền boa này.
- Khi bạn đã hoàn tất sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa thông qua Ứng dụng, bạn có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ tiền phí dịch vụ cho Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba. Trong trường hợp bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa đã được cung cấp, các khiếu nại này sẽ được Công ty tiếp nhận và phối hợp với các Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba để xử lý.
- Công Ty có quyền ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà Công ty, trong phạm vi hiểu biết hợp lý, tin rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội, rửa tiền, tài trợ khủng bố HOẶC khi Công Ty trên cơ sở hợp lý tin rằng Thẻ được sử dụng thanh toán giao dịch có thể là giả mạo, bất hợp pháp, hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm hình sự hoặc khi Công Ty trên cơ sở hợp lý tin rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.
- Bạn đồng ý sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ chúng tôi trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.
- Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ của bạn đối với các quan hệ tranh chấp có liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ.

V. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ ĐỀN BÙ

HeyU sẽ giải quyết khiếu nại cho Bên khiếu nại trong khoảng thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với trường hợp phức tạp, thời gian giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá hai (02) tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại theo quy định pháp luật.

VI. THỜI GIAN ĐỀN BÙ

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Bên sử dụng Dịch vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn chứng từ. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

VII. CÁC HÀNG HOÁ MÀ HEYU KHÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN

- Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
- Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
- Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh;
- Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;
- Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;- Các loại pháo;
- Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
- Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
- Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
- Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
- Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
- Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
- Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
- Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;
- Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
- Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
- Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí;
- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
- Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;
- Rượu các loại;
- Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;

4.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anh
Anh
5 months ago

Tuyệt vời