Điều Khoản và Chính Sách

Khi khách hàng đồng ý tải ứng dụng và sử dụng dịch vụ của HeyU, nghĩa là khách hàng đã hiểu và đồng ý với các quy định về chính sách đền bù đơn hàng, chính sách bản quyền, cũng như trách nhiệm và các quy định về quyền sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ của HeyU.

I. CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ

1. Căn cứ đền bù

– Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị hàng hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện dịch vụ.

– Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn nhập hàng chứng minh giá trị (được tham khảo với giá trị của hàng hóa cùng loại trên thị trường) tương ứng với lượng hàng hóa vận chuyển bị thiệt hại theo biên bản bàn giao hàng hóa giữa Khách hàng và Tài xế của HeyU.

  • Tối thiểu 24 giờ và tối đa mười bốn (14) ngày kể từ ngày các bên thống nhất được việc bồi thường thiệt hại, HeyU sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo giá trị thiệt hại đã thống nhất.

2. Điều kiện đền bù và mức đền bù

Tất cả những đơn hàng mà khách hàng tạo trên ứng dụng, HeyU sẽ chỉ chuyển giao đến Tài xế uy tín đã chứng thực và xác nhận danh tính tại văn phòng công ty đến nhận hàng. HeyU sẽ có trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra mất mát với đơn hàng này. 

2.1. Điều kiện đền bù

– Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đơn hàng xảy ra sự cố, khách hàng phải có trách nhiệm phản hồi sự việc xảy ra với đơn hàng cho HeyU. Quá 48 giờ, HeyU sẽ từ chối mọi vấn đề đền bù phát sinh.

– Với những đơn hàng không yêu cầu ứng tiền vui lòng nhập số tiền cần ứng bằng 0.

– Với những đơn hàng yêu cầu Tài xế ứng tiền trước (COD), vui lòng nhập đúng số tiền cần ứng. Căn cứ đền bù sẽ dựa trên số tiền COD mà quý khách nhập trên ứng dụng.

2.2. Mức đền bù

2.2.1. Đơn hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa CarePlus

– HeyU đền bù 100% giá trị hàng hóa tối đa 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng) trong trường hợp Tài xế làm hỏng hoặc thất lạc hàng hóa.

– Thời gian đền bù tối đa 24h kể từ thời điểm ghi nhận & xác minh sự việc là đúng.

2.2.2. Đơn hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa CarePlus, áp dụng bảo hiểm tiêu chuẩn như sau:

– HeyU đền bù 80% theo giá trị hàng hóa tối đa 3.000.000 VNĐ (Ba triệu đồng) trong trường hợp Tài xế làm hỏng hoặc thất lạc hàng hóa.

– Hàng hóa là thực phẩm, thức ăn, đồ uống thì bồi thường 70% giá trị đơn hàng, tuy nhiên, mức bồi thường tối đa cho mỗi đơn hàng như sau:

+ Trường hợp Tài xế của HeyU nhận vận chuyển đơn hàng là Hàng Hóa dễ hư hỏng trong thời gian ngắn (như bún, miến, phở, bánh kem dễ bị tan chảy hoặc nước đã chế biến, đồ hải sản đông lạnh,… dễ bị giảm chất lượng khi để ở nhiệt độ bình thường) thì mức bồi thường trong trường hợp này là 50% giá trị đơn hàng nhưng không quá 2.500.000 VND (hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

3. Các trường hợp từ chối đền bù

– Khách hàng không kiểm tra biển số xe, ảnh chân dung, tên của Tài xế đến nhận hàng dẫn đến giao nhầm hàng cho người lạ.

– Quá thời gian quy định 48 giờ không phản hồi sự việc với HeyU.

– Khách hàng (người tạo đơn) và Tài xế không thỏa thuận trước với nhau dẫn đến việc cho người nhận bóc hàng ra xem và kiểm tra dẫn đến việc làm rách hộp, mất tem nhãn.

– Hàng hoá gửi bến xe bị hỏng hoặc thất lạc.

– Hàng Hóa không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản hàng hóa dẫn đến việc hàng hóa bị hư hỏng.

– Hàng hóa đã được giao và người nhận không đồng kiểm với tài xế, không có ý kiến gì tại thời điểm nhận hàng hóa.

– Mọi thỏa thuận riêng giữa Khách hàng và Tài xế về tiền Ship, tiền ứng, tiền bồi thường vv.vv mà không thông qua HeyU hoặc không được HeyU phê duyệt.

– Đơn hàng không yêu cầu ứng tiền (không COD), nhưng giữa Khách hàng và Tài xế hoặc Người nhận với Tài xế phát sinh giao dịch tiền mặt mà không thông qua HeyU.

– Kiện hàng cần mang lên tầng chung cư mà chưa có sự thỏa thuận rõ ràng với tài xế, nếu xảy ra vấn đề trong quá trình giao nhận đơn hàng, Khách hàng phải có trách nhiệm nhận lại đơn hàng và hoàn trả 100% số tiền COD cho tài xế.

– Mọi giao dịch phát sinh ngoài luồng mà không thông qua HeyU.

– Mọi trường hợp chủ tài khoản tạo đơn hộ người khác hoặc cho người khác mượn tài khoản tạo đơn, nếu xảy ra các vấn đề liên quan đến đơn hàng thì chủ tài khoản sẽ phải có trách nhiệm đền bù 100% giá trị đơn hàng cho tài xế và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

– Nếu xảy ra các vấn đề liên quan đến pháp lý thì chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hàng Hóa là đồ ăn dễ bị hỏng trong thời gian ngắn, dễ bị giảm chất lượng ở nhiệt độ thường (bún, miến, phở, nước đã chế biến, bánh kem tươi, đồ hải sản đông lạnh…) thì Khách hàng phải tạo đơn hỏa tốc thực phẩm. Nếu Khách hàng tạo đơn truyền thống và tiết kiệm thì tài xế vẫn được đi giao trong thời gian quy định, đơn hàng có vấn đề gì trong quá trình giao nhận thì Khách hàng phải nhận lại hàng và hoàn lại 100% số tiền ứng hiển thị trên ứng dụng.

II. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ ĐỀN BÙ

HeyU sẽ giải quyết khiếu nại cho Bên khiếu nại trong khoảng thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với trường hợp phức tạp, thời gian giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá hai (02) tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại theo quy định pháp luật.

III. THỜI GIAN ĐỀN BÙ

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày Các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Bên sử dụng Dịch vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn chứng từ. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

IV. THANH TOÁN

– Bạn có thể lựa chọn việc thanh toán Dịch vụ bằng tiền mặt, bằng thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ, bằng ví điện tử Momo hoặc bằng các phương thức khác có sẵn trên Ứng dụng.

– Bạn chỉ sử dụng số tiền được nạp qua thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử Momo, ZaloPay với mục đích thanh toán/nạp tiền cho các giao dịch trên nền tảng của HeyU.

– Bạn không được phép thực hiện rút/quy đổi thành tiền mặt.

– Các tài khoản không thể cho/mượn/giao dịch ngang hàng số tiền đã nạp dưới bất kể hình thức nào.

– Trong trường hợp bạn chọn thanh toán Dịch vụ bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện trên Ứng dụng.

– Trong trường hợp Thẻ là của một người khác, bạn phải cam đoan và đảm bảo rằng bạn đã có sự chấp thuận cần thiết đối với việc sử dụng Thẻ đó để thanh toán cho việc sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng.

– Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch vụ.

– Báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”. Lệnh “tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép, giao dịch ngoài hạn mức, hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn.

– Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này.

– Khi đăng ký Dịch vụ, bạn có thể lựa chọn cài đặt mặc định trước một số tiền Tip theo ý bạn. Số tiền này sẽ tự động được cộng thêm vào tiền phí dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa tại thời điểm hoàn tất dịch vụ tương ứng và được chuyển cho Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba trừ trường hợp bạn lựa chọn điều chỉnh thành một mức hoa hồng khác hoặc bỏ khoản tiền Tip này.

– Khi bạn đã hoàn tất sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa thông qua Ứng dụng, bạn có nghĩa vụ phải thanh toán toàn bộ tiền phí dịch vụ cho Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba. Trong trường hợp bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa đã được cung cấp, các khiếu nại này sẽ được Công ty tiếp nhận và phối hợp với các Nhà Cung cấp Dịch vụ thứ ba để xử lý.

– Công Ty có quyền ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà trong phạm vi hiểu biết hợp lý, tin rằng giao dịch đó có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội, rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc cho rằng bạn đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.

– Bạn đồng ý sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ chúng tôi trong việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

– Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ của bạn đối với các quan hệ tranh chấp có liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ.

V. CÁC HÀNG HÓA MÀ HEYU KHÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN

– Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

– Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.

– Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.

– Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm.

– Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Các loại pháo.

– Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử).

– Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

– Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng.

– Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

– Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

– Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.

– Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái.

– Khoáng sản đặc biệt, độc hại.

– Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường.

– Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

– Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

– Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole.

– Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

– Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.

– Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.

– Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.

– Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ.

– Rượu các loại.

– Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu./.